Gebėjimas komunikuoti dailės priemonėmis, estetinė nuovoka ir kultūrinė kompetencija.